Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (2023)

Det pratas mycket om AI överallt. Människor undrar vad den kan göra, vad den kan åstadkomma och vad den kan skapa. Är det en vän eller en fiende? Kommer det att ta alla våra jobb? Kasta över regeringar?Börja skapa logotypdesigner?

Vad är det efter?!

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (1)
Bildtext: Det är inte jag som ställer de kritiska frågorna från AI

Sanningen är att AI är ett otroligt stödjande verktyg. Oavsett om du är en författare, en utvecklare eller arbetar i något annat yrke, är AI-verktyg som ChatGPT målstyrda för att utöka ditt arbete, förbättra ditt fokus och ta på dig de flesta av de vardagliga uppgifterna så att du kan engagera dig i mer kreativa sysselsättningar .

Använd Ai Logo Maker Tool!

Som ett grafisk designföretag har vi arbetat hand i hand med AI i över ett decennium. VårVerktyg för att skapa AI-logotyphar hjälpt oss att skapa fantastiska designdetaljer, starta företag, berika våra beslut och bygga hundratals unika varumärken genom åren för våra kunder.

Men det finns hemligheter för att maximera vad AI-logotyptillverkare kan göra för dig. Den här artikeln kommer att diskutera dessa branschhemligheter och ge användbara insikter för att fullända vårt logotypdesignspel med AI.

10 tips för att skapa en perfekt logotyp

Alla bra logotyper följer en uppsättning grundläggande riktlinjer för maximal läsbarhet, minnesbarhet och återkallelse. Tänk på dem somBudord för logotypdesign.

Du tar hand om dessa regler, och grunderna kan fulländas.

Men en kraftfull logotyp som bär ditt varumärkes karaktär med all sin kraft och felfritt kommunicerar den till världen kräver mer än bara grunderna.

För den extra kraften och panache som skiljer en logotypdesign från resten, behöver du hjälp, och tipsen vi delar härnäst kommer att göra stor skillnad.

Nu går vi.

1. Använd symboliska ikoner.

Bilder kan säga mer än tusen ord, men de är mestadels bokstavliga och lämnar ingenting åt fantasin. Med förgjorda logotypmallar, om du inte lägger till lite mystik, kan din design falla platt och logotypen kan sluta se för generisk ut.

För att undvika denna vanliga fallgrop, prioritera symboliska ikoner framför bokstavlig grafik. För enskönhetslogotyp, till exempel, en trollslända-ikon kan se bättre ut och vara mer tilltalande än en kvinnas faktiska ansikte.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (3)
Bildkälla:DesignMantic.com

Det kan också frigöra ditt salongsvarumärke för att tipsa om salongstjänster som inte är begränsade till hudvård. En trollslända skönhetslogotyp kan användas för nagelkonst, logotyper för spa och massage samt hårvårdstjänster.

Använda abstrakta logotypergör att du kan lägga till mer mening till din design.

2. Välj en proportionerlig storlek.

Storleken har betydelse vid design av logotyper. Så var uppmärksam på proportioner när du söker efter logotypmallar. Som regel bör din ikon antingen vara större eller lika med storleken på din text. Om du ska minimera storleken på din ikon kan du döma ut hela varumärkesbudskapet.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (4)
Bildkälla:DesignMantic.com

Antingen hoppa över ikonen helt om du vill att texten ska stå i centrum, eller ge den den hjältestatus den förtjänar för maximal varumärkespenetration.

För att människor minns ikoner bättre än ord. Att reducera din ikon kan få den att verka obetydlig och därmed inte värd att komma ihåg.

3. Lägg inte till för många detaljer.

KYSS -Håll det enkelt, dumt! — är en viktig grafisk designprincip. Det betonar behovet av att vara kortfattad och rak. De mest meningsfulla sakerna sägs i de enklaste orden. Så om du kan säga det med en ikon, lägg inte till två. Om två färger är meningsfulla, finns det inget behov av den tredje.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (5)
Bildkälla:DesignMantic.com

Omfamna kraften i tydlighet med så få detaljer som möjligt.

4. Skapa en enkel färgpalett.

När vi lär oss att hitta briljans i att hålla saker okomplicerade, är det viktigt att nämna färger. Färger är hårt belastade designelement.Varumärken använder färger för att förmedla känslor, inspirera till beteenden och bilda associationer.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (6)
Bildkälla:DesignMantic.com

Aenkel färgpalett kan vara bländandeutan att jobba för hårt. Den är lätt stark och talar om ett självsäkert varumärke som du kan lita på och lägga dina pengar på.

Inte bara ser för många färger daterade ut, de kan också förringa budskapet och skapa en unikt förvirrad logotyp.

5. Utforska dina brevformulär.

Varumärken på logotypdesigner kan vara kapslar, helt små eller i skiftläge.

Ta ett beslut baserat påtyp av typsnitt du har valt, storleken och färgen på den, och designtemat du går efter.

Ett elegant typsnitt med alla kepsar ser raffinerat och balanserat ut.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (7)
Bildkälla:DesignMantic.com

Samma typsnitt i all-small kan se svagt ut, men inte för tagline. En helt liten, tunn typsnitt är alltid perfekt för lyxmode logotyperoch ser tidlös ut.

Satsfallet är det vanligaste valet att gå med, och det är inte nödvändigtvis ett dåligt alternativ. Men det kan snabbt bli intetsägande. Blanda ihop det genom att använda ett dramatiskt typsnitt för tagline och hålla igång dramat.

6. Upprätta visuell balans.

Visuell balans hänvisar tilldistribution av element i din logotyp. Om du delar logotypen på mitten, förblir elementen i mitten eller flyttas till ena sidan av logotypen? Den förra etablerar symmetri, medan den senare är asymmetrisk. Båda skapar balans, men av olika slag.

Symmetrisk balans är stabil, formell och ordnad. Asymmetrisk balans är dynamisk och engagerande. Eftersom den mänskliga hjärnan naturligtvis längtar efter ordning och symmetri, gillar vi logotyper med två lika fördelade halvor. De är perfekta för branscher där stabilitet och pålitlighet är av största vikt. Juridik, ekonomi, medicin och sådant.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (8)
Bildkälla:DesignMantic.com

Men om du skapar en logotyp där du måste visa rörelser, t.exsport logotypeller agym logotyp, kommer en obalanserad eller asymmetrisk logotyp att vara mer lämplig. Media, musik, underhållning och kommunikation är perfekta vägar för sådana mönster.

7. Ge det lite andrum.

Innan jag säger något, ta en titt påhur knasig Netflix är med det vita utrymmetrunt dess ikoniska logotyp:

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (9)
Bildkälla: brand.netflix.com

Det börjar med "Vi är ett självsäkert varumärke".

Det innebär att om du måste tvinga din logotyp att ta över människors hela skärmar så är du inte det säkraste varumärket i världen.

Det fortsätter med att säga "Vi tränger aldrig våra logotyper och ger dem utrymme att andas och sticka ut".

Och det är allt du behöver veta om att använda vitt utrymme som en stor scen för din varumärkeslogotyp att lysa på.

8. Skapa en skalbar design.

När din logotypdesign ändras storlek frånprofessionell webbdesigntill App Store vill du se till att den behåller sin ursprungliga form och kvalitet.

Vektorgrafik erbjuder den skalbarheten.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (10)
Bildkälla:DesignMantic.com

Eftersom de flesta AI-logotyptillverkare arbetar med förgjorda logotypvektorer, påverkar inte deras kvalitet att anpassa dem och anpassa dem till dina varumärkesmål. Du kan ändra storlek på dem, lägga till fler detaljer till dem och ta dem från ett medium till ett annat, och deras integritet kommer inte att skadas.

Det andra alternativet, rastergrafik, är en enorm röd flagga. Din design kommer att explodera i pixlar, även med den minsta manipulation. Så när du väljer en AI-logotyptillverkare, gå dit de erbjuder dig vektormallar.

9. Glöm inte kontrasten.

Det kommer du att hittade flesta premade logotyper kommer med tillräcklig kontrastatt inte kräva några ändringar. Men i de fall när du anpassar logotypen och eventuella ändringar påverkar kvaliteten eller mängden kontrast, måste du hitta balansen igen.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (11)
Bildkälla:DesignMantic.com

Kontrast är inte bara avgörande eftersom det förbättrar engagemanget, utan du behöver det också för att uppfyllatillgängliga designriktlinjer.

Människor med funktionsnedsättning somkan inte uppfatta en logotyp med dålig kontrastutgör en betydande del av onlinepubliken. Nästan 15 %. Det är miljontals användare som du potentiellt kunde ha konverterat men förlorat på grund av dåliga designbeslut.

10. Tidlös > Trendigt

Bli inte offer för tjusningen av en snygg design. Hur stark dess attraktionskraft än är för tillfället, är trenden till sin natur ödesbestämd att övergå i damm. Tio år senare kommer du att ha problem med att förklara för din publik vad alla dessa skiftande skuggor betyder i din logotypdesign.

Tips och tricks för att skapa en perfekt logotyp med AI | DesignMantic: Designbutiken (12)
Bildkälla:DesignMantic.com

Så sätt inte ett utgångsdatum på relevansen av din logotyp och skapa något tidlöst. En minimal design med en begränsad färgpalett och en enkel form. Inget för komplicerat, bara uppfriskande enkelt.

Slutsats

Verktyg för att skapa AI-logotyper är en gåva, speciellt om du letar efter snabba resultat för halva ansträngningen och priset – och noll kvalitetssänkningar.

Men för att använda dem effektivt måste du först veta hur du använder dem intelligent. Vår artikel idag är ett steg i den riktningen.

Lär dig dessa tips och bli bättre på att använda dinAI-logotyptillverkare. Istället för att bara lita på de första logotyperna som den ger dig, använd dessa tips för att kräva mer av din AI. Vet vad du kan uppnå om du bara gör lite tweaking här och lite tweaking där.

Undvik medelmåttighet och gå med AI för att skapa exceptionellt arbete.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated: 01/20/2024

Views: 5737

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.